8. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK, TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS, SZOCIÁLIS BIZTONSÁG

 

Biztosítási jogviszony rendezése Magyarországon

Ha a hazatelepülésekor a külföldi biztosítási jogviszonya is megszűnik, akkor Magyarországon a hazaérkezést követően rendeznie szükséges a biztosítási jogviszonyát, ahhoz, hogy jogosulttá váljon az egészségügyi szolgáltatások igénybe vételére és TAJ kártyára.

Magyarországon mindenkinek saját jogon kell biztosítottá válnia, így pl.:


Milyen lépéseket tehet meg akár külföldről is, mielőtt hazatérne?

Ha a külföldre távozáskor a magyar lakóhelyét megszűntette, úgy érdemes már a hazaérkezést megelőzően az okmány-ügyintézés elindítása (kormányablak/okmányiroda), hiszen sok esetben a jogosultság legkorábban csak a magyar lakóhely létesítése napjától állapítható meg.

Amennyiben gyermeke külföldön született, és még nem történt meg a hazai anyakönyvezése, tehát nem rendelkezik magyar anyakönyvi kivonattal, akkor a hazatelepülést megelőzően ajánlott – a hosszabb ügyintézési időre tekintettel – az eljárást elindítani.
Tájékoztató hazai anyakönyvezéshez: konzuliszolgalat.kormany.hu és Születés külföldön

Amennyiben EGT tagállamból, Svájcból, vagy nemzetközi egyezménnyel érintett országból úgy települ haza, hogy a külföldi biztosítási jogviszonya még fennáll, úgy ajánlott előre tisztáznia milyen egészségügyi szolgáltatásra lesz az alapján jogosult Magyarországon és milyen formanyomtatvány alapján jegyezhető az be.
(pl.: EGT tagállam, Svájc esetében E106, E109, vagy E121 nyomtatvány)

Milyen főbb ügyintézési lépésekre számíthat?

FONTOS!
Ha a korábbi külföldi biztosításának megszűnéséről nem hoz magával igazolást, úgy ennek beszerzését a magyar egészségbiztosítási szerv a külföldi szerv megkeresése (nemzetközi jogsegély) útján tudja csak intézni, melynek ügyintézési határidejét nem tudja befolyásolni, így elhúzódhat az eljárás.)

Szükséges-e bármilyen nyomtatvány, igazolás, amit még külföldről kell beszereznie és majd hazahoznia?
Amennyiben EGT tagállamból, Svájcból, vagy nemzetközi egyezménnyel érintett országból tér haza, úgy a külföldi egészségbiztosítójától érdemes beszereznie és magával hoznia – minden családtagra kiterjedően – a külföldi biztosítási időszakot és az ottani helyben lakás tartamát igazoló dokumentumot vagy formanyomtatványt.

Ha a biztosítója nem adja ki az igazolást, úgy legalább arról szükséges dokumentumot beszerezni, hogy a külföldi lakóhely megszűntetés bejelentését teljesítette. (E 104; S 041 formanyomtatvány)

Melyik illetékes hivatalhoz, hatósághoz kell majd fordulnia felvilágosításért?

Az ügyfél lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró, megyeszékhelyen működő járási hivatala, illetve a fővárosban és Pest megye esetében Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalában (Teve u. 1/A-C), valamint a XI. Kerületi Hivatalában, a Budafoki úti kirendeltségen is elérhető a szolgáltatás.

További tájékoztatók és kiadványok a témában

A NEAK honlapjáról a bejelentő és igénylő lapok letölthetőek, továbbá általános tájékoztató anyagok is rendelkezésre állnak.


Ügyfélszolgálat kontaktpont elérhetősége


Egészségügyi szolgáltatási jogosultság

Ha a hazatelepülésekor egészségügyi szolgáltatásra egyéb módon nem jogosult, akkor ennek megszerzése érdekében:

Milyen lépéseket tehet meg akár külföldről is, mielőtt hazatérne?
Előzetesen külföldről is tájékozódhat a NAV internetes honlapján elérhető 91. számú információs füzetből.

Milyen főbb ügyintézési lépésekre számíthat?
A beutazást követő 15 napon belül a 'T1011 számú nyomtatvány benyújtása az adóhatósághoz.

Szükséges-e bármilyen nyomtatvány, igazolás, amit még külföldről kell beszereznie és majd hazahoznia?
Az EGT tagállamban szerzett tartózkodási időről szóló E104-es számú nyomtatvány beszerzése, amelyet a tartózkodási hely szerinti tagállam illetékes biztosító szerve állít ki.

Melyik illetékes hivatalhoz, hatósághoz kell majd fordulnia felvilágosításért?

További tájékoztatók és kiadványok a témában

Ügyfélszolgálat kontaktpont elérhetősége

 

Vissza a tartalomjegyzékhez


Frissítve: 2019. május 28.