8. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK, TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS, SZOCIÁLIS BIZTONSÁG

 

Biztosítási jogviszony rendezése Magyarországon


Ha a hazatelepülésekor a külföldi biztosítási jogviszonya is megszűnik, akkor Magyarországon a hazaérkezést követően rendeznie szükséges a biztosítási jogviszonyát, ahhoz, hogy jogosulttá váljon az egészségügyi szolgáltatások igénybe vételére és TAJ kártyára.

Magyarországon mindenkinek saját jogon kell biztosítottá válnia, így pl.:


Milyen lépéseket tehet meg akár külföldről is, mielőtt hazatérne?

Ha a külföldre távozáskor a magyar lakóhelyét megszűntette, úgy érdemes már a hazaérkezést megelőzően az okmány-ügyintézés elindítása (kormányablak/okmányiroda), hiszen sok esetben a jogosultság legkorábban csak a magyar lakóhely létesítése napjától állapítható meg.

Amennyiben gyermeke külföldön született, és még nem történt meg a hazai anyakönyvezése, tehát nem rendelkezik magyar anyakönyvi kivonattal, akkor a hazatelepülést megelőzően ajánlott – a hosszabb ügyintézési időre tekintettel – az eljárást elindítani.
Tájékoztató hazai anyakönyvezéshez: https://konzinfo.mfa.gov.hu/.hu.

Amennyiben EGT tagállamból, Svájcból, vagy nemzetközi egyezménnyel érintett országból úgy települ haza, hogy a külföldi biztosítási jogviszonya még fennáll, úgy ajánlott előre tisztáznia milyen egészségügyi szolgáltatásra lesz az alapján jogosult Magyarországon és milyen formanyomtatvány alapján jegyezhető az be.

Milyen főbb ügyintézési lépésekre számíthat?

Milyen főbb ügyintézési lépésekre számíthat?


FONTOS!
Ha a korábbi külföldi biztosításának megszűnéséről nem hoz magával igazolást, úgy ennek beszerzését a magyar egészségbiztosítási szerv a külföldi szerv megkeresése (nemzetközi jogsegély) útján tudja csak intézni, melynek ügyintézési határidejét nem tudja befolyásolni, így elhúzódhat az eljárás.)

Szükséges-e bármilyen nyomtatvány, igazolás, amit még külföldről kell beszereznie és majd hazahoznia?
Amennyiben EGT tagállamból, Svájcból, vagy nemzetközi egyezménnyel érintett országból tér haza, úgy a külföldi egészségbiztosítójától érdemes beszereznie és magával hoznia – minden családtagra kiterjedően – a külföldi biztosítási időszakot és az ottani helyben lakás tartamát igazoló dokumentumot vagy formanyomtatványt.

Ha a biztosítója nem adja ki az igazolást, úgy legalább arról szükséges dokumentumot beszerezni, hogy a külföldi lakóhely megszűntetés bejelentését teljesítette

Melyik illetékes hivatalhoz, hatósághoz kell majd fordulnia felvilágosításért?

Az ügyfél lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalnak az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró, megyeszékhelyen működő járási hivatala, illetve a fővárosban és Pest megye esetében Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalában (Teve u. 1/A-C), valamint a XI. Kerületi Hivatalában, a Budafoki úti kirendeltségen is elérhető a szolgáltatás.

További tájékoztatók és kiadványok a témában

NEAK honlapjáról bejelentő és igénylő lapok letölthetőek, továbbá általános tájékoztató anyagok is rendelkezésre állnak.


Ügyfélszolgálat kontaktpont elérhetősége


Egészségügyi szolgáltatási jogosultság

Ha a hazatelepülésekor egészségügyi szolgáltatásra egyéb módon nem jogosult, akkor ennek megszerzése érdekében:

  • Magyarországon, vagy EGT tagállamban legalább 12 havi állandó lakóhellyel rendelkezik, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz köteles bejelentkezni.
    A 12 havi időtartamba beszámít az a legfeljebb kilencven napos időszak is, amely alatt a belföldi személy nem rendelkezett Magyarország területén bejelentett állandó lakóhellyel.
  • Magyarországon lakóhellyel nem, de tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor az illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró, megyeszékhelyen működő járási hivatala, illetve Pest megye és a főváros esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalában (Teve u. 1/A-C) megállapodást köthet.

Milyen lépéseket tehet meg akár külföldről is, mielőtt hazatérne?
Előzetesen külföldről is tájékozódhat a NAV internetes honlapján elérhető  információs füzetből.

Milyen főbb ügyintézési lépésekre számíthat?
A beutazást követő 15 napon belül 'T1011 számú nyomtatvány benyújtása az adóhatósághoz.

Szükséges-e bármilyen nyomtatvány, igazolás, amit még külföldről kell beszereznie és majd hazahoznia?
Az EGT tagállamban szerzett tartózkodási időről szóló E104-es számú nyomtatvány beszerzése, amelyet a tartózkodási hely szerinti tagállam illetékes biztosító szerve állít ki.

Melyik illetékes hivatalhoz, hatósághoz kell majd fordulnia felvilágosításért?

  • a lakó/tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, Pest-megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalában, valamint a XI. Kerületi Hivatalában, a Budafoki úti kirendeltségen is elérhető a szolgáltatás
  • járási (fővárosi kerületi) hivatalokkormányablakok, települési ügysegédek
  • Nemzeti Adó- és Vámhivatal


További tájékoztatók és kiadványok a témában

Ügyfélszolgálat kontaktpont elérhetősége

Kormányablakok elérhetősége: https://www.kormanyhivatalok.hu/kormanyablakok
NAV Ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

Vissza a tartalomjegyzékhez