Milyen alátámasztó dokumentumokat kérhetnek a tagállamok
a külföldi munkaviszonyról szóló igazolás kiállításához?

 

iratok.jpg


Mi a PDU1 vagy U1?


A PDU1 (U1, korábban E301) szociális biztonsági jogosultságokat igazoló nyomtatvány, amelyre az Unión belül másik tagországba költöző uniós polgároknak szükségük lehet. Ez az igazolás a munkanélküli ellátásra való jogosultsághoz figyelembe veendő biztosítási időszakokról, amelyek egy másik tagállamban történő munkanélküli ellátás megállapításánál figyelembe vételre kerülnek. A PDU1 vagy U1 kiállításához a tagállami munkaügyi hivatal alátámasztó dokumentumokat kérhet Öntől. 

Ha ezekkel az alátámasztó dokumentumokkal rendelkezik, nagyban fel tudja gyorsítani az álláskeresési ellátásának igénylését, és előbb juthat anyagi támogatáshoz.

 

Miért is van erre szükség?

 

Mindenki, aki elvesztette az állását az egyik tagállamban, és álláskeresőként regisztráltatja magát, valamint pénzbeni ellátást is szeretne igényelni egy másik tagállamban, igazolnia kell azt, hogy külföldön bejelentetten, hivatalosan és járulékfizetéssel (biztosítottan) dolgozott. Csupán szóbeli nyilatkozat ehhez nem elég, mivel mind az idő, mind a hivatalosan igazolható tartózkodás, a kereset, a bér, a társadalombiztosításba befizetett összegek itt fontos szerepet játszanak. Azok a munkavállalók, akiket valamelyik országban feketén, bejelentés nélkül foglalkoztattak és nem fizették utánuk az adót és a járulékokat, egészségbiztosítást, ilyenkor nehéz helyzetbe kerülnek, mert nem lesznek kiállítva igazoló dokumentumok és ráadásul a nyugdíj igénylésekor sem lesznek nyugodtak, mert nem fogják tudni bizonyítani semmivel, hogy valóban keresőtevékenységet folytattak külföldön. Éppen ezért, a munkavállaló saját védelméért és a jogainak érvényesítéséért különösen fontos, hogy legyen nyoma a külföldi munkaviszonynak. (Emellett az ügyintézők dolgát is megkönnyítik ezzel, ugyanis gyorsabban tudnak a munkavállaló álláskeresési ellátásáról gondoskodni.)

 

Hogyan használja ezt az oldalt?

 

​Válassza és nyissa ki azt az országot a listából, ahol utoljára dolgozott, és tekintse meg, milyen dokumentumokat kell beszereznie, mielőtt elhagyná az országot, ahol dolgozott, és mielőtt egy másik országban a munkaügyi hivatalban jelentkezne és álláskeresési ellátást igényelne.

Vastag betűvel jelöltük a dokumentumok eredeti és angol nyelvű megnevezését, magyarázatát.
Kék színnel jelölve
megtalálja alatta a dokumentum, igazolás, űrlap magyar nyelvű értelmezését, fordítását.
Szürke színnel jelölt országok esetében nem áll rendelkezésre tagállami hivatalos információ a kért dokumentumokról.

 

Kérdés merült fel?

 

​Írjon nekünk az eures@lab.hu címre, írja le kérdését, helyzetét, problémáját és igyekszünk mielőbbi megoldást találni. Ausztria

 • Sozialversicherungsnummer (social security number/e-card),
  Társadalombiztosítási szám (e-kártya)

 • Formular L-16 – Lohnzettel und Beitragsgrundlagennachweis (form L-16 – pay slip and contribution base statement)
  L-16 űrlap – Bérjegyzék és járulékalap-igazolás


 Belgium

 • Certificate of dismissal
  elbocsátó levél


 Bulgária

 • Original or certified by the competent foreign institution copies of documents:
  A dokumentumok eredeti vagy az illetékes külföldi intézmény által hitelesített másolata:


  A: For certifying periods before 1997
  (if needed in the reference period required):
  Az 1997 előtti időszakok igazolására

  1. Трудова книжка/осигурителна книжка
  (labour book / social insurance book);
  munkakönyv, TB kiskönyv

  2. Удостоверение УП 3/30
  (certificate UP 3/30)
  UP 3/30 igazolás

  3. Военноотчетна книжка или удостоверение от централния военен архив
  (Military report book or a certificate from the Central Military Archive - for men)
  Férfiak esetében - igazolás a katonai szolgálatról

  4. Удостоверение за раждане на дете
  (Birth certificate of child - for women)
  Nők esetében - gyermek születési anyakönyvi kivonata

  B: For certifying the reason for termination of the last employment:
  Az utolsó munkaviszony befejezése okának igazolására:


  1. Акт за прекратяване на правоотношението
  (Written order for termination of the last employment) issued by the last employer in Bulgaria
  írásos igazolás az utolsó munkaviszony befejezéséről az utolsó munkáltató által kerül kiállításra Bulgáriában

 Ciprus

 • National Application for the issue of U1 document 
  nemzeti alkalmazás az U1 dokumentum kiállítására

 • Employment Attestation
  munkáltatói igazolás

 • Contract/s of Employment 
  Munka szerződés

 • Letter of Resignation 
  lemondó levél

 • Letter of Termination
  felmondó levél


 Cseh Köztársaság

 • „Potvrzení o zaměstnání“ (Employment certificate), also called „Zápočtový list“ from the last employer
  Foglalkoztatási igazolás

 • Potvrzení (certificate) issued by Social Security Administration certifying insurance periods for self-employed persons
  vállalkozók esetében a biztosított időszakokról igazolás, Társadalom Biztosítási Igazgatás állítja ki

 • Potvrzení o době trvání pracovní neschopnosti (Work incapacity period cerfiticate) in case the incapacity to work exceeded the last employment
  munkaképtelenségi időszakok, amikor a munkaképtelenség meghaladja az utolsó munkaviszonyt


 Dánia

 • Nem áll rendelkezésre tagállami hivatalos információ.


 Egyesült Királyság

 • Copy of last Payslip from the last employer
  Utolsó bérjegyzék az utolsó munkáltatótól

 • Letter from employer confirming reason for leaving
  Munkáltatói levél a felmondás okáról


 Észtország

 • Copy of Estonian ID card
  Észt személyi kártya másolata


 Finnország

 • 1a.   Notice of termination of the employment (irtisanomisilmoitus),
  (munkaviszony befejezéséről értesítő)
  or
  vagy
  1b.   Mutual agreement to terminate the employment (päättämistodistus)
  (közös megegyezéssel felmondás)

  In case one of the above does not exist: 
  (amennyiben a fentiek nem léteznek)

  1c.    Reference from the employer (työtodistus) or other document from the employer which has the date and reason for the end of employment 
  Munkáltatótól származó dokumentum, amely tartalmazza a munkaviszony végének a dátumát és a befejezés okát

  2. Employment contract 
  (munkaszerződés)

  3. Salary documents
  (bérpapírok)
  - monthly amount (in case of part-time work to verify the exact working weeks)
  - havi összeg (részmunka esetén)
  - yearly amount (in case of full-time work)
  - éves összeg (teljes munkaidő esetén)


 Franciaország

 • Copy of / Másolatban:
  • Valid ID card or valid passport
  • Érvényes személyi igazolvány vagy útlevél
  • If applicable valid residence permit for non EU member state citizen
  • Érvényes tartózkodási engedély nem EU tagállami állampolgárok esetében
  • Social security number / social security card (also called “carte vitale”)
  • Francia biztosítási szám (carte vitale)
  • Employer certificate referred as “Attestation employeur” for each requested period of employment
  • Munkáltatói igazolás (Attestation employeur) minden munkáltatótól

  If non employer certificate referred as “attestation employeur” for each requested period of employment then

    o 4 last pay slip
    Amennyiben nincs ilyen “attestation employeur” munkáltatói igazolás, akkor az utolsó 4 fizetési jegyzék szükséges
    o Employment certificate for each period of employment requested
    o Munkáltatói igazolások minden foglalkoztatásról
    o Notice of termination of contract/ reference from the last employer or other document from the last employer
       which as the date and the reason for the end of employment

    o A szerződés befejezéséről értesítő, vagy az utolsó munkáltatótól dokumentum a befejezésről.
    If applicable internship certificate and / or training certificate
    Ösztöndíj, vagy képzés igazolás, amennyiben szükséges


 Görögország

 1. Φωτοτυπία της τελευταίας σύμβασης εργασίας ή όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απασχόλησή του αιτούντος (όνομα εταιρείας/ εργοδότη, διεύθυνσή επιχείρησης, περίοδος απασχόλησης, είδος εργασίας, κ.λπ.).                             
  Photocopy of  last work contract or as much information as possible regarding the employment (name of the company / employer, company address, employment period, job title, etc.). 
  Utolsó munkaszerződés másolata, vagy annyi információ a munkáltatóról és a foglalkoztatásról, amennyi lehetséges

 2. Έντυπα στα οποία να αναγράφεται ο αριθμός Μητρώου πρώην Ι.Κ.Α.-νυν Ε.Φ.Κ.Α. και ο Α.Φ.Μ./                                                  
  Documents bearing  previous I.K.A. –present E.F.K.A. (social security no.) and A.F.M. number (from the tax and revenue office). 
  Dokumentumok, amelyek tartalmazzák a korábbi  I.K.A.,  jelenleg E.F.K.A biztosítási számot és A.F.M (adó számot)

 3. Λόγος τερματισμού τελευταίας απασχόλησης και το σχετικό έγγραφο./                                     
  Reason of termination of last contract along with the relevant document. 
  Az utolsó munkaviszony befejezésének okát tartalmazó dokumentum

 Hollandia

 • Copy of the labour contract
  munkaszerződés másolata

 • Copy of the letter of resignation
  lemondó level másolata

 • Copy of the agreement of termination or the agreement of determination
  felmondási megállapodás vagy szándéknyilatkozat másolata

 • Copies of the last two payslips
  utolsó két bérjegyzék másolata


 Horvátország

 • Personal Identification Number - OIB („osobni identifikacijski broj“)
  Személyi azonosító szám (OIB)

  if the information about the reason for the termination of employment is needed, then we require a document from the employer which has the date and reason for the end of employment (e.g. a fixed term contract, notice of termination of the employment, mutual agreement to terminate the employment)
  amennyiben a foglakoztatás befejezésének indoka szükséges, akkor kell egy dokumentum a munkáltatótól, amelyen szerepel a foglalkoztatás végének a dátuma és az oka.

 Írország

 • No additional supporting documents required.
  Nincs szükség kiegészítő dokumentumra.

 Izland

 • Nem áll rendelkezésre tagállami hivatalos információ.


 Liechtenstein

 • Nem áll rendelkezésre tagállami hivatalos információ.


 Lengyelország

 • Certificates of work (in Polish "świadectwo pracy") in the case of the labour law contract of employment "umowa o pracę" 
  Munkaviszony igazolás munkajogi szerződés esetén

 • ZUS certificate or the certificate from the employer on the payment of monthly contributions to the labour fund (in Polish "sładki na Fundusz Pracy") in the case of the civil law contract of employment (in Polish "Umowa zlecenie")
  Munkaviszony igazolás polgárjogi szerződés esetén

 • ZUS certificate in the case of self-employment 
  ZUS igazolás vállalkozás esetén

 • ZUS certificate about paid benefits in the case of maternity or sickness after termination of employment treated as an insurance period ZUS
  igazolás biztosított időszakként kezelt ellátásokról anyaság vagy betegség esetén, a munkaviszony végén

 • A certificate from the penitentiary institution, about performing work while serving a prison sentence 
  büntetés-végrehajtási intézmény igazolása a börtönbüntetés teljesítése során végzett munkáról

 • A certificate from Military Draft Office (in Polish "Wojskowa Komenda Uzupełniająca" (WKU)) or record card (in Polish "książeczka wojskowa")
  Katonai szolgálat igazolása


 Lettország

 • Nem áll rendelkezésre tagállami hivatalos információ.


 Litvánia

 • Nem áll rendelkezésre tagállami hivatalos információ.


 Luxemburg

 • Dismissal letter
  elbocsátó levél

 • Working contract
  munka szerződés


 Magyarország

A copy of / Másolatban
 1. Identity card
  Személyi igazolvány
 2. Hungarian address card (to identify the competent authority)
  Lakcím kártya
 3. Hungarian social security number (so called TAJ number)
  TAJ kártya
 4. Employed person / Munkavállalók esetében:
  “Igazolólap az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához” formanyomtatvány kiállítva a volt magyar munkáltatótól a munkaviszonya végén. (Hungarian employment certificate issued by the employer at the end of the employment)

  Self-employed person / Vállalkozók esetében:
  Igazolás a vállalkozói igazolvány visszaadásáról/vállalkozói tevékenység megszüntetéséről, amelyet a NAV állít ki.
  Certificate of return of the business card / termination of business activity, issued by the NAV (National Tax and Customs Administration)

Hol állítják ki az U1 igazolást Magyarországon?

 

Az U1 igazolást (munkaviszony igazolás a más tagállambeli álláskeresési ellátás megállapításához) a korábbi magyar munkaviszonyáról a lakóhely szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási feladatokat ellátó osztálya állítja ki.

Az illetékes járási hivatalnak a fent felsorolt dokumentumokra és adatokra van szüksége ahhoz, hogy kiállítsa az Ön U1 igazolását.

Külföldi tartózkodás esetén a fent említett dokumentumok másolatait a korábbi magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályának beküldheti:

1. postai úton, vagy
2. az e-Papír szolgáltatás igénybevételével, amennyiben rendelkezik Ügyfélkapu hozzáféréssel.

Az e-Papír szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfélkapu azonosítást követően, a szolgáltatásba belépve, az igénylés beküldéséhez az alábbi adatokat kell megadnia:

Témacsoport: ​Kormányhivatali ügyek
Ügytípus: ​Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás, egyéb állami foglalkoztatási feladatok
Címzett: ​korábbi magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes (fővárosi kerületi) hivatal
Levél tárgya: ​U1 igazolás igénylése


u1_epapir.jpg

A fent említett dokumentumok alapján a járási hivatal kiállítja az U1 igazolását, amelyet külföldi tartózkodása esetén megküldi Önnek a külföldi postai címére, vagy ügyfélkapun keresztül.

Amennyiben itthon tartózkodik, személyesen kell igényelnie az U1 igazolást a hivatalban. A járványhelyzetre való tekintettel számítani lehet arra, hogy vagy előzetes időpontfoglalással tudják személyesen fogadni, vagy elektronikus ügyintézés útján tud segíteni a hivatal.

 Málta

 • Employed Persons: Foglalkoztatott

  Copy of official identification document
  - személyi igazolvány másolat

  A copy of all FS3s (This is a payee’s final year statement of earnings summarizing wages and taxes one has incurred during the year. Employee is to receive this document from his employer at the end of the tax year or at the end of the employment ) for period worked in Malta
  - Az összes FS3 másolata a máltai munkaviszonyról (Összegző kimutatás az év során kapott bérekről és adóról A munkavállaló az adóév végén vagy a foglalkoztatás végén megkapja ezt a dokumentumot a munkáltatójától. )

  - Copy of Jobsplus termination form
  - Jobsplus befejezése nyomtatvány másolata

 • Self-Employed Persons: Vállalkozó

  - Copy of official identification document
  - személyi igazolvány másolat

  - A copy of all the social security contribution receipts for period worked in Malta 
  - A máltai időszakban befizetett társadalombiztosítási járulékokról bizonylat másolata Németország

 • Arbeitsbescheinigung; ersatzweise Kündigung, Arbeitsvertrag, Lohnabrechnungen
  (certificate of employment; if there is no certificate of employment: termination, employment contract, pay slip)

 • Munkaviszony-igazolás vagy munkaviszony megszűnéséről szóló igazolás, munkaszerződés, bérjegyzékek.

 • Nachweise zu Kindererziehungszeiten bis zum 3. Lebensjahr
  (evidence of child rearing periods until the age of three)

 • Gyermeknevelési időszakról szóló igazolás 3 éves korig.

 • Versicherungsnachweis zur freiwilligen Antragspflichtversicherung in der Arbeitslosenversicherung
  (evidence of voluntary isurence)

 • Biztosítási igazolás az önkéntes munkanélküliségi biztosításról.

 • Bescheinigung zum Bezug von Krankengeld und Mutterschaftsgeld
  (evidence of sickness benefit and maternity benefit)

 • Igazolás a táppénzről és anyasági ellátásról.

 Norvégia

 • Nem áll rendelkezésre tagállami hivatalos információ.

 Olaszország

 • buste paga (paycheck)
  bérjegyzék

 • contratto di lavoro (work contract)
  munkaszerződés

 • lettera di licenziamento (firing letter) 
  elbocsátó levél


 Portugália

 • In case of termination of contract by mutual consent, supporting evidence should be attached
  A szerződés kölcsönös megegyezéssel történő megszűnése esetén mellékelni kell az ezt bizonyító igazolásokat.


 Románia

 

 • Cetățeni români Román állampolgárok:
  Cartea de identitate sau paşaportul din România (the Romanian ID card or passport, for Romanian citizens)
  Román személyi igazolvány vagy útlevél román állampolgárok esetében

 • Cetățeni străini Külföldiek:
  Certificatul de înregistrare a reşedinţei în România emis de structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari
  (the registration certificate of residence in Romania issued by the territorial branches of the General Inspectorate for Immigration)
  Külföldiek esetében: a Bevándorlási Főfelügyelőség területi egysége által kiállított román tartózkodási regisztrációs igazolás

 • Carnetul de munca pentru perioadele de activitate realizate anterior datei de 01.01.2011
  (the workbook for the employment periods completed before 01.01.2011)
  Munkakönyv az 2011.01.01. előtti foglalkoztatási időszakokról

 • Adeverinţă(e) de vechime in munca, eliberată(e) de fostul/fostii angajatori pentru perioadele de activitate realizate ulterior datei de 01.01.2011, 
  care să includă motivul și data desfacerii contractului de muncă

  (the employment certificate(s) issued by the former employer(s), including also the reason and date of employment termination, for the employment periods completed after 01.01.2011)
  Munkáltatói igazolások, a foglalkoztatás befejezésének indoklásával a 2011.01.01. utáni időszakról.

 • Lucrători independenți (self-employed) Vállalkozó
  Documente care certifică natura şi durata perioadelor de activitate precum şi venitul obţinut (documents certifying the type and length of self-employment periods as well as the afferent income earned)
  Vállalkozó esetén: a vállalkozói időszakról, típusáról, hosszáról, a keresett jövedelemről igazolás)

 Spanyolország

 • Certificado de empresa: [Employer certificate about the cessation and contribution bases]
  munkáltatói igazolás a munkaviszony végéről és a járulékalapokról

 • Vida Laboral: [Social Security file with movements in and out of work]
  Társadalombiztosítási, munkával kapcsolatos befizetésekről


 Svájc

 • Wage slips
  bérjegyzékek

 • Employment contract 
  munka szerződés

 • Work certificates / job reference
  munkaviszony igazolás

 Svédország

 • Employed
  Foglalkoztatott

  The form ”Arbetsgivarintyg” (Employment certificate) 
  munkáltatói igazolás

  If applicable: notice of termination 
  felmondási értesítő, ha alkalmazandó

  If applicable: information on severance payments 
  Információ a végkielégítésről, amennyiben alkalmazandó

 • Self-employed
  Vállalkozó

  The form ”Arbetsintyg för företagare” (a working certificate for self-employed)
  vállalkozói munkaviszony igazolás

  Documentation on deregistration or liquiditation, when the business is closed down for good 
  dokumentáció a regisztrációból történő kivételről, a vállalkozás befejezéséről, lezárásáról

  A document proving that the business has ceased or been transferred to a new owner 
  dokumentum, amely igazolja a vállalkozás végét, vagy annak átadását más tulajdonos részére

  Additional information that might be needed 
  kiegészítő információ, amely szükséges lehet

  Certificate for parental benefit / military service 
  szülői ellátásról / katonai szolgálatról igazolás

 Szlovákia

 • Nem áll rendelkezésre tagállami hivatalos információ.


 Szlovénia

 • Nem áll rendelkezésre tagállami hivatalos információ.


   

 

Your Europe
      Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el
itt!
 
 
Frissítés: 2020. december 12.