​​5. ÁLLÁSKERESÉS ÉS MUNKAVÁLLALÁS

 

Milyen lépéseket tehet meg akár külföldről is, mielőtt hazatérne?
Még mielőtt hazatérne, elsőként érdemes tájékozódnia a hazai munkaerőpiac keresleti és kínálati viszonyairól, összevetnie személyes karriercéljaival, itthon vagy külföldön szerzett végzettségeivel, különféle szakmai tapasztalataival. Mindezek ismeretében külföldről is elkezdheti az új itthoni álláshelye keresését. Ehhez igénybe veheti a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ), az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES), a magán munkaerő-közvetítő cégek és a hazai karrierportálok és közösségi oldalak (Facebook, LinkedIn stb.) segítségét is, emellett közvetlenül és önállóan is építheti kapcsolatait a szaktudására számító hazai munkaadókkal, vagy használhatja ehhez meglévő személyes kapcsolati hálóját.


Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ)

 

Magyarországon az állami foglalkoztatási szervezet a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ), melynek egységei a fővárosi és megyei kormányhivatalok, járási (kerületi) hivatalok (jelenleg foglalkoztatási osztályok, korábbi nevükön munkaügyi központok kirendeltségei) keretében működnek. Amennyiben álláskeresőként vagy munkáltatóként kapcsolatba kíván lépni a hazai foglalkoztatási szervezettel, a magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes járási (kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályát kell felkeresnie.


EURES (European Employment Services - Európai Foglalkoztatási Szolgálat)


Az EURES az uniós tagországok, valamint Svájc és az EGT-országok foglalkoztatási szolgálataiból álló információs és tanácsadó hálózata, ami a munkaerő mobilitását a munkavállalók és a munkaadók számára több mint 1000 képzett tanácsadóval és az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portállal segíti. Mindazok az uniós polgárok, akik élni kívánnak a munkavállalók szabad mozgásának jogával és egy másik tagállamban kívánnak munkát keresni, letelepedni vagy épp származási országukba visszatérni, díjmentesen igénybe vehetik az EURES szolgáltatásait: információnyújtás és tanácsadás a célországban szabadon betölthető álláshelyekről, munkaerőpiaci helyzetről, élet- és munkakörülményekről, adminisztratív teendőkről, szociális biztonságról.

Az EURES Magyarország hálózat segít a hazatérő magyar munkavállalóknak a magyar munkaerőpiacon történő álláskeresésben, elhelyezkedésben is, tájékoztatást nyújt az igénybe vehető európai célzott mobilitási támogatási programokról, a mobilitáshoz kapcsolódó különféle anyagi támogatási lehetőségekről. A hálózat emellett minden évben Európai Online Állásbörzét is szervez, melynek segítségével a külföldön tartózkodó magyar állampolgárok is tájékozódhatnak a hazai karrierlehetőségekről és kapcsolatba léphetnek magyarországi vállalatokkal, és online felületen jelentkezhetnek a meghirdetett pozíciókra.

EURES – Európai Foglalkoztatási Szolgálat hálózata:eures.europa.eu
Európai Állásbörzék:www.europeanjobdays.eu
​EURES Magyarország hálózat weboldal:eures.munka.hu
EURES Magyarország ügyfélszolgálati e-mail címek:eures@lab.hu | hazaterok@pm.gov.hu
EURES Magyarország Facebook:www.facebook.com/EURESHungary
EURES Magyarország LinkedIn:www.linkedin.com/in/eures-hungary
EURES Magyarország Instagram: www.instagram.com/eures.hungary

 

Magán munkaerő-közvetítők

A 118/2001. Kormányrendelet értelmében a Magyarországon bejegyzett magán munkaerő-közvetítők az álláskeresőktől szolgáltatásaikért nem kérhetnek díjazást.
A nyilvántartott és engedéllyel rendelkező magán munkaerő-közvetítők listáját itt érheti el.

 

Álláskeresés


A hazai álláshelyekről több online forrásból is tájékozódhat. Az állami foglalkoztatási szervezet oldalán tájékozódhat az álláskeresőkkel és ellátásukkal kapcsolatos tudnivalókról, továbbá országosan kereshet a bejelentett állásajánlatok között akár a Virtuális Munkaerőpiac Portál (VMP) használatával is.

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat: nfsz.munka.hu
Virtuális Munkaerőpiac Portál (VMP): vmp.munka.hu

Magyarországi álláskereséséhez a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfél-tájékoztatását is igénybe veheti, amely segítségével információt szerezhet azokról a munkaerőpiaci eszközökről, amelyek segítenek karriercéljai elérésében.

A nagyvállalatok általában a céges portáljukon belül önálló karrier-oldalt működtetnek és ezen keresztül várják a jelöltek szakmai önéletrajzát a toborzási adatbázisaikba. Magyarországon számos karrierportál és állásadatbázis is működik, ezeket összegyűjtöttük az Állások Magyarországon oldalunkon

Akár cégenként, akár álláskereső oldalak felületén keresztül keresnek, a közösségi portálokon és megosztó oldalakon jelentőssé vált az állások hirdetése és a szakemberek megtalálása érdekében posztolt anyag, ezért ezeket is célszerű használni az álláskereséshez: Facebook, LinkedIn, Youtube csatornák.

A közszférán belüli kormány­tiszt­vi­selői, köztisztviselői és közalkalmazotti álláspályázati kiírások a Közszolgálati Állásportálon érhetőek el.

Emellett érdemes figyelni a tavaszi és őszi időszakban megrendezésre kerülő, főleg egyetemek és munkaerőpiaci szereplők által szervezett állásbörzéket (pl. HVG Állásbörze, Műegyetemi Állásbörze), ahol akár személyesen, akár online módon kapcsolatba lehet lépni munkaadókkal.

Mi mennyi? Az aktuális minimálbér összegek és közterhek
Mi mennyi 2023-ban? 

Nyomtatványok
Más tagállambeli munkaviszonyát, biztosítási jogviszonyát igazolja le az E301 vagy U1 európai uniós nyomtatvány. Az az álláskereső, aki ellátást szeretne igényelni Magyarországon, és dolgozott a munkanélkülivé válását megelőzően valamelyik EU/EGT tagállamban, jogosult kérni ezen munkaviszonyának beszámítását. Az álláskeresési járadék megállapításánál a más tagállambeli munkaviszony beszámítása az E301 vagy U1-es nyomtatvánnyal történik.

Munkanélküli ellátás megállapításához szükséges uniós dokumentumok

 

Karrier-fejlesztés, pályamódosítás, szakképzés, felnőttképzés


Ha úgy érzi, hogy itthoni újbóli elhelyezkedését és munkaerőpiaci esélyeit javítaná egy újabb szakképesítés megszerzése, esetleg váltani szeretni és új területen kipróbálni magát, az alábbi forrásokat érdemes igénybe vennie:

Pályaorientációs kérdőívek, online karrier tanácsok, pályabemutató filmek, foglalkozáskeresők:
https://palyaorientacio.nive.hu/

Karrier-fejlesztéssel kapcsolatos önértékelő kérdőívek:

https://palyaorientacio.nive.hu/

Nemzeti Szakképzési- és Felnőttképzési Hivatal:

www.nive.hu

NSZFH Szakképzési Centrumok:
www.nive.hu

Minden ami felsőoktatás:
www.felvi.hu
www.felvi.hu/diploman_tul
studyinhungary.hu

A lakhely szerinti illetékes kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztályai és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak szakemberei rendelkezése állnak személyes tanácsadással karrier-fejlesztés, álláskeresés, pályaválasztás, pályamódosítás, vállalkozóvá válás stb. témákban.


Nyilvántartásba vétel álláskeresőként, álláskeresési járadék igénylése

 

Álláskeresési járadék igénylése külföldön végzett munka után

Magyarországon az álláskeresési ellátás megállapításának feltétele, hogy álláskeresőként nyilvántartásba vegyék. Külföldről hazatérése után, ha álláskeresési járadékot szeretne kapni, a magyarországi lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyújthat be kérelmet. Az álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel megállapítását követően kérelmezheti álláskeresési ellátás megállapítását. Az álláskeresési járadékkal kapcsolatos ügyekben a kormányablakban is nyújtanak tájékoztatást.

Az álláskeresési járadék megállapításának feltétele Magyarországon, hogy Ön álláskereső, aki:

 • az álláskeresővé válást megelőző három éven belül legalább 360 nap munkaviszonnyal vagy vállalkozói jogviszonnyal rendelkezik,
 • munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és a munkaügyi szervezet sem tud megfelelő munkát felajánlani.

Az ellátás megállapításához szükséges dokumentumok:

 • OEP igazolvány (rózsaszín TB kiskönyv). Akinek nem volt még magyar munkaviszonya, annak az ellátás végén majd a foglalkoztatási osztály állítja ki.
 • Bankszámla szám
 • Az elmúlt 3 évre vonatkozó magyar munkaviszonyokról – amennyiben volt – a következő igazolás: Igazolólap az álláskeresési ellátás megállapításához
 • U1 munkaviszony igazolás az utolsó munkavégzés tagállamából

A folyósítás hossza: maximum 90 nap.
A járadék folyósítási időtartamának számítása során 10 nap munkaviszonyban/vállalkozói jogviszonyban töltött idő 1 nap járadék-folyósítási időnek felel meg.

Az az álláskereső, aki ellátást szeretne igényelni Magyarországon, és a munkanélkülivé válását megelőzően valamelyik EU/EGT tagállamban dolgozott, jogosult kérni ezen munkaviszonyának beszámítását, amennyiben ez az időszak egyben biztosítási időszaknak is minősül.

A munkaviszony igazolására szolgáló dokumentumot minden esetben a munkavégzés helye szerinti tagállam munkaügyi szerve állítja ki. Ezen a nyomtatványon van feltüntetve például a munkaviszonyban töltött idő, az átlagkereset, stb.

Nagyon fontos!
A munkaviszony megszűntével kérje a munkavégzés helye szerinti állam foglalkoztatási szervétől az U1-es nyomtatvány kiállítását, és azt csatolja az álláskeresési ellátás iránti kérelméhez, mivel a hivatalból külföldről történő beszerzés bizonyos esetekben nagyon sok időt vehet igénybe, és az ellátás folyósítása ennek megfelelően elhúzódhat!

Más tagállambeli álláskeresési ellátás exportja Magyarországra

 

A munkaerő szabad áramlására vonatkozó európai uniós jogszabályok biztosítják a másik tagállamban való munkahelykeresés lehetőségét. Ezek a jogszabályok lehetővé teszik az EGT állampolgár számára, hogy a másik tagállam területén tartózkodjon, illetve azt, hogy a munkaerőpiaci szolgáltatásokat ingyenesen igénybe vegye (munkaközvetítés, tanácsadás stb.).

Amennyiben valaki álláskeresési ellátásban részesül az egyik uniós tagállamban, és úgy gondolja, hogy egy másikban nagyobb eséllyel találna munkát, kérheti a munkaügyi szervezettől, hogy az álláskeresését egy másik tagállamban folytathassa. Ennek feltétele, hogy ezt megelőzően legalább 4 héten keresztül az álláskeresési ellátást folyósító ország foglalkoztatási szolgálatának rendelkezésére álljon.

 • Amennyiben Ön egy uniós tagállamban jelenleg regisztrált álláskereső és álláskeresési ellátásban is részesül, és Magyarországon szeretné folytatni az álláskeresését, előbb kérnie kell az illetékes hivataltól a másik tagállamban (jelen esetben Magyarországon) történő munkakeresést engedélyező U2-es nyomtatvány kiállítását.

 • Az elindulástól számított 7 naptári napon belül jelentkeznie kell Magyarországon a lakóhelye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán és be kell mutatnia az U2-es igazolását.

 • A magyarországi regisztrációt követően maximum három – illetve az adott tagállam joga által meghatározott feltételek teljesítése esetén hat − hónapon keresztül jogosult lesz a másik tagállamban megállapított ellátásra, amelyet továbbra is az ellátást megállapító ország foglalkoztatási szerve fog folyósítani.

 • Amennyiben a távozáskor az ellátás 3 hónapnál rövidebb ideig lenne folyósítható, akkor az ellátást csak a fennmaradó időre folyósítja a foglalkoztatási szerv.

 • A munkanélküli ellátása Magyarországra történő exportjának az időszaka alatt Önnek együtt kell működnie a lakóhelye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályával.

Arról, hogy pontosan milyen ellátásban részesülhet, milyen iratokat, dokumentumokat hozzon magával, az alábbi oldalakon tájékozódhat:

Ellátások
Foglalkoztatást elősegítő támogatások
Ingyenes munkaerőpiaci szolgáltatások
A szolgáltatásokról, támogatásokról és igénybevételük feltételeiről bővebb tájékoztatás a járási (kerületi) hivatalok foglalkoztatási osztályain tudnak nyújtani.

Melyik illetékes hivatalhoz, hatósághoz kell majd fordulnia felvilágosításért?

Az EUROPASS segítségével könnyebb az önéletrajz készítése, az összes európai nyelven elérhető ESCO Foglalkozások és ESCO Készségek pedig az álláspályázás során segítenek a foglalkozásokhoz köthető kompetenciák, ismeretek feltérképezésében és szakszerű leírásában. 

 

Vissza a tartalomjegyzékhez


Frissítve: 2021. április 16.