​​5. ÁLLÁSKERESÉS ÉS MUNKAVÁLLALÁS

 

Milyen lépéseket tehet meg akár külföldről is, mielőtt hazatérne?
Még mielőtt hazatérne, elsőként érdemes tájékozódnia a hazai munkaerőpiac keresleti és kínálati viszonyairól, összevetnie személyes karriercéljaival, itthon vagy külföldön szerzett végzettségeivel, különféle szakmai tapasztalataival. Mindezek ismeretében külföldről is elkezdheti az új itthoni álláshelye keresését. Ehhez igénybe veheti a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ), az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES), a magán munkaerő-közvetítő cégek és a hazai karrierportálok és közösségi oldalak (Facebook, LinkedIn stb.) segítségét is, emellett közvetlenül és önállóan is építheti kapcsolatait a szaktudására számító hazai munkaadókkal, vagy használhatja ehhez meglévő személyes kapcsolati hálóját.


Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ)

 

Magyarországon az állami foglalkoztatási szervezet a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ), melynek egységei a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok, járási (kerületi) hivatalok (jelenleg foglalkoztatási osztályok, korábbi nevükön munkaügyi központok kirendeltségei) keretében működnek. Amennyiben álláskeresőként vagy munkáltatóként kapcsolatba kíván lépni a hazai foglalkoztatási szervezettel, a magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes járási (kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályát kell felkeresnie.


EURES (European Employment Services - Európai Foglalkoztatási Szolgálat)


Az EURES az uniós tagországok, valamint Svájc és az EGT-országok foglalkoztatási szolgálataiból álló információs és tanácsadó hálózata, ami a munkaerő mobilitását a munkavállalók és a munkaadók számára több mint 1000 képzett tanácsadóval és az Európ​​ai Foglalkoztatási Mobilitás Portállal segíti. Mindazok az uniós polgárok, akik élni kívánnak a munkavállalók szabad mozgásának jogával és egy másik tagállamban kívánnak munkát keresni, letelepedni vagy épp származási országukba visszatérni, díjmentesen igénybe vehetik az EURES szolgáltatásait: információnyújtás és tanácsadás a célországban szabadon betölthető álláshelyekről, munkaerőpiaci helyzetről, élet- és munkakörülményekről, adminisztratív teendőkről, szociális biztonságról.

Az EURES Magyarország hálózat segít a hazatérő magyar munkavállalóknak a magyar munkaerőpiacon történő álláskeresésben, elhelyezkedésben is, tájékoztatást nyújt az igénybe vehető európai célzott mobilitási támogat​ási programokról, a mobilitáshoz kapcsolódó különféle anyagi támogatási lehetőségekről. 

EURES – Európai Foglalkoztatási Szolgálat hálózata:eures.europa.eu
Európai Állásbörzék:www.europeanjobdays.eu
​EURES Magyarország hálózat weboldal:eures.munka.hu
EURES Magyarország ügyfélszolgálati e-mail címek:eures@lab.hu 
EURES Magyarország Facebook:www.facebook.com/EURESHungary
EURES Magyarország LinkedIn:www.linkedin.com/in/eures-hungary
EURES Magyarország Instagram: www.instagram.com/eures.hungary

 

Magán munkaerő-közvetítők

A 118/2001. Kormányrendelet értelmében a Magyarországon bejegyzett magán munkaerő-közvetítők az álláskeresőktől szolgáltatásaikért nem kérhetnek díjazást.
A nyilvántartott és engedéllyel rendelkező magán munkaerő-közvetí​tők listáját itt érheti el.

 

Álláskeresés


A hazai álláshelyekről több online forrásból is tájékozódhat. Az állami foglalkoztatási s​​zervezet oldalán tájékozódhat az álláske​resőkkel és ellátásukkal kapcsolatos tudnivalókról, továbbá országosan kereshet a bejelentett állásajánlatok között akár a Virtuális Mu​​nkaerőpiac Portál (VMP) használatával is.

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat: nfsz.munka.hu
Virtuális Munkaerőpiac Portál (VMP): vmp.munka.hu

Magyarországi álláskereséséhez a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfél-tájékoztatását is igénybe veheti, amely segítségével információt szerezhet azokról a munkaerőpiaci esz​közökről, amelyek segítenek karriercéljai elérésében.

A nagyvállalatok általában a céges portáljukon belül önálló karrier-oldalt működtetnek és ezen keresztül várják a jelöltek szakmai önéletrajzát a toborzási adatbázisaikba. Magyarországon számos karrierportál és állásadatbázis is működik, ezeket összegyűjtöttük az Állások​ Magyarországon oldalunkon

Akár cégenként, akár álláskereső oldalak felületén keresztül keresnek, a közösségi portálokon és megosztó oldalakon jelentőssé vált az állások hirdetése és a szakemberek megtalálása érdekében posztolt anyag, ezért ezeket is célszerű használni az álláskereséshez: Facebook, LinkedIn, Youtube csatornák.

A közszférán belüli kormány­tiszt­vi­selői, köztisztviselői és közalkalmazotti álláspályázati kiírások a Közszolgálati Állásportálon érhetőek el.

Emellett érdemes figyelni a tavaszi és őszi időszakban megrendezésre kerülő, főleg egyetemek és munkaerőpiaci szereplők által szervezett állásbörzéket, ahol akár személyesen, akár online módon kapcsolatba lehet​ lépni munkaadókkal.

Mi mennyi? Az aktuális minimálbér összegek és közterhek
Mi mennyi 2​​023-ban? 

Nyomtatványok
Más tagállambeli munkaviszonyát, biztosítási jogviszonyát igazolja le az E301 vagy U1 európai uniós nyomtatvány. Az az álláskereső, aki ellátást szeretne igényelni Magyarországon, és dolgozott a munkanélkülivé válását megelőzően valamelyik EU/EGT tagállamban, jogosult kérni ezen munkaviszonyának beszámítását. Az álláskeresési járadék megállapításánál a más tagállambeli munkaviszony beszámítása az E301 vagy U1-es nyomtatvánnyal történik.

Munkanélküli ellátás megállapításáh​​oz szükséges uniós dokumentumok

 

Karrier-fejlesztés, pályamódosítás, szakképzés, felnőttképzés


Ha úgy érzi, hogy itthoni újbóli elhelyezkedését és munkaerőpiaci esélyeit javítaná egy újabb szakképesítés megszerzése, esetleg váltani szeretni és új területen kipróbálni magát, az alábbi forrásokat érdemes igénybe vennie:

Pályaorientációs kérdőívek, online karrier tanácsok, pályabemutató filmek, foglalkozáskeresők:
https://palyaorientacio.​​nive.hu/

Karrier-fejlesztéssel kapcsolatos önértékelő kérdőívek:

https://palyaorientacio.nive.hu/

Nemzeti Szakképzési- és Felnőttképzési Hivatal:

www.nive.hu

NSZFH Szakképzési Centrumok:
www.nive.hu

Minden ami felsőoktatás:
www.felv​​​i.hu
www.felvi.hu/diploman_tul
studyinhungary.hu

A lakhely szerinti illetékes kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztályai és a járási hivatalok foglalkozta​​tási osztályainak szakemberei rendelkezése állnak személyes tanácsadással karrier-fejlesztés, álláskeresés, pályaválasztás, pályamódosítás, vállalkozóvá válás stb. témákban.


Nyilvántartásba vétel álláskeresőként, álláskeresési járadék igénylése

 

Álláskeresési járadék igénylése külföldön végzett munka után

Magyarországon az álláskeresési ellátás megállapításának feltétele, hogy álláskeresőként nyilvántartásb​​a vegyék. Külföldről hazatérése után, ha álláskeresési járadékot szeretne kapni, a magyarországi lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal fogl​​alkoztatási osztályán nyújthat be kérelmet. Az álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel megállapítását követően kérelmezheti álláskeresési ellátás megállapítását. Az álláskeresési járadékkal kapcsolatos ügyekben a kormány​​ablakban is nyújtanak tájékoztatást.

Az álláskeresési járadék megállapításának feltétele Magyarországon, hogy Ön álláskereső, aki:

 • az álláskeresővé válást megelőző három éven belül legalább 360 nap munkaviszonnyal vagy vállalkozói jogviszonnyal rendelkezik,
 • munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és a munkaügyi szervezet sem tud megfelelő munkát felajánlani.

Az ellátás megállapításához szükséges dokumentumok:

 • OEP igazolvány (rózsaszín TB kiskönyv). Akinek nem volt még magyar munkaviszonya, annak az ellátás végén majd a foglalkoztatási osztály állítja ki.
 • Bankszámla szám
 • Az elmúlt 3 évre vonatkozó magyar munkaviszonyokról – amennyiben volt – a következő igazolás: Igazolólap az álláskeresési ellátás megállapításához
 • U1 munkaviszony iga​​zolás az utolsó munkavégzés tagállamából

A folyósítás hossza: maximum 90 nap.
A járadék folyósítási időtartamának számítása során 10 nap munkaviszonyban/vállalkozói jogviszonyban töltött idő 1 nap járadék-folyósítási időnek felel meg.

Az az álláskereső, aki ellátást szeretne igényelni Magyarországon, és a munkanélkülivé válását megelőzően valamelyik EU/EGT tagállamban dolgozott, jogosult kérni ezen munkaviszonyának​​ beszámítását, amennyiben ez az időszak egyben biztosítási időszaknak is minősül.

A munkaviszony igazolására szol​​gáló dokumentumot minden esetben a munkavégzés helye szerinti tagállam munkaügyi szerve állítja ki. Ezen a nyomtatványon van feltüntetve például a munkaviszonyban töltött idő, az átlagkereset, stb.

Nagyon fontos!
A munkaviszony megszűntével kérje a munkavégzés helye szerinti állam foglalkoztatási szervétől az U1-es nyomtatvány kiállítását, és azt csatolja az álláskeresési ellátás iránti kérelméhez, mivel a hivatalból külföldről történő beszerzés bizonyos esetekben nagyon sok időt vehet igénybe, és az ellátás folyósítása ennek megfelelően elhúzódhat!

Más tagállambeli álláskeresési ellátás exportja Magyarországra

 

A munkaerő szabad áramlására vonatkozó európai uniós jogszabályok biztosítják a másik tagállamban való munkahelykeresés lehetőségét. Ezek a jogszabályok lehetővé teszik az EGT állampolgár számára, hogy a másik tagállam területén tartózkodjon, illetve azt, hogy a munkaerőpiaci szolgáltatásokat ingyenesen igénybe vegye (munkaközvetítés, tanácsadás stb.).

Amennyiben valaki álláskeresési ellátásban részesül az egyik uniós tagállamban, és úgy gondolja, hogy egy másikban nagyobb eséllyel találna munkát, kérheti a munkaügyi szervezettől, hogy az álláskeresését egy másik tagállamban folytathassa. Ennek feltétele, hogy ezt megelőzően legalább 4 héten keresztül az álláskeresési ellátást folyósító ország foglalkoztatási szolgálatának rendelkezésére álljon.

 • Amennyiben Ön egy uniós tagállamban jelenleg regisztrált álláskereső és álláskeresési ellátásban is részesül, és Magyarországon szeretné folytatni az álláskeresését, előbb kérnie kell az illetékes hivataltól a másik tagállamban (jelen esetben Magyarországon) történő munkakeresést engedélyező U2-es nyomtatvány kiállítását.

 • Az elindulástól számított 7 naptári napon belül jelentkeznie kell Magyarországon a lakóhelye szerint illetékes járási hivatal foglal​koztatási osztályán és be kell mutatnia az U2-es igazolását.

 • A magyarországi regisztrációt követően maximum három – illetve az adott tagállam joga által meghatározott feltételek teljesítése esetén hat − hónapon keresztül jogosult lesz a másik tagállamban megállapított ellátásra, amelyet továbbra is az ellátást megállapító ország foglalkoztatási szerve fog folyósítani.

 • Amennyiben a távozáskor az ellátás 3 hónapnál rövidebb ideig lenne folyósítható, akkor az ellátást csak a fennmaradó időre folyósítja a foglalkoztatási szerv.

 • A munkanélküli ellátása Magyarországra történő exportjának az időszaka alatt Önnek együtt kell működnie a lakóhelye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályával.

Arról, hogy pontosan milyen ellátásban részesülhet, milyen iratokat, dokumentumokat hozzon magával, az alábbi oldalakon tájékozódhat:

Ellátások
Foglalkoztatást elősegítő t​​ámogatások
Ingyenes munkae​​​rőpiaci szolgáltatások
A szolgáltatásokról, támogatásokról és igénybevételük feltételeiről bővebb tájékoztatás a járási (kerületi) hivatalok foglalk​​oztatási osztályain tudnak nyújtani.

Melyik illetékes hivatalhoz, hatósághoz kell majd fordulnia felvilágosításért?

Az EUROPASS segítségével könnyebb az önéletrajz készítése, az összes európai nyelven elérhető ESCO Fogl​​alkozások és ESC​​O Készségek pedig az álláspályázás során segítenek a foglalkozásokhoz köthető kompetenciák, ismeretek feltérképezésében és szakszerű leírásában. 

 

Vissza a tartalomjegyzékhez