3. HAZATÉRÉS EGYEDÜL VAGY CSALÁDTAGOKKALHazatérés joga

Magyar állampolgár külföldről bármikor hazatérhet, a hazatérés joga nem tagadható meg, nem korlátozható, illetve feltételhez nem köthető.


Magyar állampolgárság igazolása

A magyar állampolgárság érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal, érvényes magyar útlevéllel, érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal, valamint - ellenkező bizonyításig - honosítási okirattal igazolható. Az előzőek hiányában a magyar állampolgárság - ellenkező bizonyításig és az érvényességi idő lejártát követő egy évig - az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel is igazolható.

Személyazonosság igazolása
A személyazonosság igazolása történhet érvényes személyazonosító igazolvánnyal, érvényes útlevéllel vagy érvényes kártyaformátumú vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal). A polgár akkor köteles a személyazonosító igazolvány kiállítását igényelni, ha nem rendelkezik más érvényes, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal.


Magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatérő magyar állampolgár

A magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatérő magyar állampolgár a magyarországi lakóhelyére történt beköltözéstől számított öt napon belül köteles bármely járási hivatalnál a nyilvántartásba vételhez szükséges - okirattal igazolt - személyi és lakcímadatokat bejelenteni. A nyilvántartásba vételhez szükséges adatok bejelentését – jogszabályban meghatározott kivétellel – személyes megjelenéssel kell teljesíteni. Az adatok nyilvántartásba vételéről a járási hivatal hatósági igazolványt (lakcímkártyát) ad ki.


Hol igényelhető a személyazonosító igazolvány?

Állandó személyazonosító igazolvány személyesen kérelmezhető:

  • kormányablakban/okmányirodában,

  • nyilvántartást kezelő szervnél (ha a polgár nem rendelkezik személyazonosság igazolására alkalmas más érvényes hatósági igazolvánnyal, valamint ha első alkalommal igényel tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolványt),

  • konzuli tisztviselőnél (csak magyar állampolgár esetében),

  • a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél (ha a kérelmező a személyes megjelenésben egészségügyi okból akadályozott).


Milyen dokumentumokat szükséges benyújtani?

Ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik, vagy a kérelem benyújtását megelőző évben rendelkezett érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal, vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal, azt a kérelemhez be kell mutatnia. A magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatért magyar állampolgár vagy a külföldön élő magyar állampolgár esetén a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártyát) kell bemutatni.

A személyazonosító igazolvány igénylésével, a csatolandó dokumentumok körével, érvényességgel kapcsolatos további tájékoztatás az alábbi honlapokon található: 
Magyarország.hu - Okmányok - Személyazonosító igazolvány
eSzemélyi - A​z Okos Okmány!


Személyazonosító igazolvány kiadásának ügyintézési határideje, az okmány átvétele

Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 8 nap -, amennyiben a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott - egyéb esetekben 20 nap.

A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint:


Lakóhely és a tartózkodási hely bejelentése

A lakóhely (az életvitelszerűen használt ingatlan), illetve a tartózkodási hely (a lakóhelytől eltérő azon cím, ahol a polgár 3 hónapnál hosszabb ideig, de csak átmeneti jelleggel lakik) bejelentése főszabály szerint csak személyes megjelenéssel teljesíthető, a kérelem bármely járási hivatalnál előterjeszthető. Ha a bejelentés​i kötelezettség több együtt költöző hozzátartozót érint, a bejelentést valamennyiükre vonatkozóan az egyik bejelentésre kötelezett is teljesítheti.

A lakcímbejelentéshez főszabályként a szállásadó (pl: a lakás tulajdonosa vagy haszonélvezője) hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásra nincs szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja. Ebben az esetben a szállásadó nyilatkozatát az adott okirat pótolja, melyet a lakcímbejelentő lappal együtt kell benyújtani.

A lakóhely és tartózkodási hely bejelentésére vonatkozó további információk az alábbi honlapon érhető el:
Magyarország.hu - Okmányok - Lakcímigazolvány

Vissza a tartalomjegyzékhez