​Összekötjük a munkavállalókat és a munkaadókat

EURES-tagok és -partnerek

 

Az EURES-hálózat hivatalosan a 2016/589/EU rendeletnek és a nemzeti hálózatbővítési rendszereknek megfelelően EURES-tagokból és EURES-partnerekből áll. Ezen kívül az EURES-hálózat számos szervezettel és intézménnyel ápol szakmai kapcsolatokat.

EURES-tagok


Magyarországon a Kormány 130/2018. (VII. 23.) Korm. rendelete az Európai Foglalkoztatási Szolgálat tevékenységében részt vevő állami foglalkoztatási szerv feladatairól, valamint más szervezetek e tevékenységben történő részvételének feltételeiről 4. § (1) szerint az EURES-tagként kijelölt szervezet a kormányhivatal és a járási hivatal.

 


EURES-partnerek


Jelenleg nincs hivatalos EURES-partner a magyarországi EURES-hálózatban.


Csatlakozás az EURES-hálózathoz?

Amennyiben szervezetük EURES-tagként vagy EURES-partnerként csatlakozni kíván az Európai Unió legnagyobb munkaerő-mobilitási hálózatához, olvassa el az EURES hálózatnyitásáról szóló oldalunkat.


Your Europe
      Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el
itt!
 
 
Frissítés: 2020. december 12.

 

 

Egyéb partnereink

 

Szervezetek, akikkel


logo-eu.png

EURÓPAI BIZOTTSÁG MAGYARORSZÁGI KÉPVISELETE

 

Az Európai Bizottságot képviselő Delegáció 1990-ben nyílt meg Budapesten. Az intézmény a csatlakozás napjától, 2004. május 1-jétől az Európai Bizottság Magyarországi Képviseleteként működik. Alapvető feladata a nemzeti és helyi hatóságokkal, a médiával, a civil- és szakmai szervezetekkel, valamint az uniós tagállamok és harmadik országok diplomáciai képviseleteivel való hivatalos kapcsolattartás és érdekképviselet.

 

A lakosság tájékoztatásának érdekében az Európai Bizottság által irányított európai tájékoztató hálózatok hatékony segítséget nyújtanak abban, hogy az Európai Unió közelebb kerüljön a lakossághoz. Az állampolgárok bizalommal fordulhatnak az országszerte 16 városban mindenki előtt nyitva álló regionális Europe Direct irodák és a bizonyos felsőoktatási intézményekben működő Európai Dokumentációs Központok munkatársaihoz.

 

Az Európa Pont az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének és az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának közös létesítménye, amely hasznos információkkal, szakkönyvtárral és számos izgalmas, európai témájú szakmai és kulturális programmal várja a látogatókat.

 

Európai Bizottság Magyarországi Képviselete
1024 Budapest, Lövőház u. 35.
Telefon: +36 1 209 97 00
Fax: +36 1 466 42 21
E-mail: comm-rep-bud@ec.europa.eu
Honlap: www.eu.hu

 

logo-europedirect.jpg
EUROPE DIRECT TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONTOK

Általános tájékoztatás az uniós polgársághoz kapcsolódó lehetőségekről

 

A Europe Direct irodákban bárki ingyenesen tájékozódhat az uniós polgársághoz kapcsolódó lehetőségekről. Az irodák alapvető feladata a közvélemény teljes körű tájékoztatása hazánk európai uniós tagságáról, az EU szakpolitikáiról és a bővítési folyamat aktuális kérdéseiről. Gyakorlati információkkal szolgálnak több területen (hogyan ismertessük el végzettségünket egy másik tagállamban, miként tegyünk panaszt a biztonságot veszélyeztető termékekkel kapcsolatban stb.), megadják az illetékes szervezetek elérhetőségeit, továbbá tanácsot adnak az európai polgári alapjogok érvényesítésével kapcsolatban.

 

A Budapesten és 18 vidéki nagyvárosban található irodákban európai uniós szakemberek, tanácsadók várják az érdeklődőket gyakorlati és testreszabott tájékoztatással. Magánemberek, civil szervezetek, vállalkozók, diákok, oktatók, döntéshozók, újságírók, munkavállalók és utazók számára politikai, társadalmi, gazdasági, oktatási és kulturális kérdésekben egyaránt tudnak segíteni.

 

Europe Direct központi információs szolgáltatás
Europe Direct Tájékoztató Központok Magyarországon

 


solvit.png


SOLVIT

Hatékony segítség polgároknak és vállalkozásoknak a határon átívelő jogaik érvényesítésében

A SOLVIT az uniós országok, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia közigazgatási hatóságai által biztosított ingyenes, elsősorban online szolgáltatás. A SOLVIT arra törekszik, hogy 10 héten belül megoldást találjon a problémákra – attól a naptól számítva, amikor a panaszt befogadja a helyi SOLVIT-központ abban az országban, ahol a kérdéses probléma felmerült. Ilyen lehet például az uniós munkavállalók számára a tagállamokból későn, több mint féléves késéssel vagy egyáltalán meg sem érkező munkaviszony igazolások.  Ilyen esetekben segíthet a SOLVIT, amely az unió informális panaszkezelő rendszere, vitákat rendez le az ügyfél (magánszemély) és valamely más tagállam hatósága között. 

A hozzájuk benyújtott ügyfél panaszoknak azonban három feltétele van:

1. Legyen benne határon átnyúló elem.
2. Tagállami hatóság, amely nem megfelelően alkalmazza a közösségi jogot.
3. Az adott ügyben ne legyen jogi eljárás folyamatban.

A SOLVIT központok működése a következő: az ügyfél vagy az ügyintéző elsőként felveszi a kapcsolatot a hazai SOLVIT központtal, majd ők kapcsolatba lépnek az illetékes tagállam SOLVIT központjával, amely pedig a tagállam illetékes hatóságával veszi fel a kapcsolatot az ügy rendezése érdekében.

A SOLVIT-központot Magyarországon az Igazságügyi Minisztérium működteti, kapcsolatba lépni velük a solvit@im.gov.hu címen lehet.
 
 

logo-youreurope.png
EURÓPA ÖNÖKÉRT TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT

Tanácsadás az egységes piacra vonatkozó jogokról

 

Az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat a nagyközönség számára létrehozott uniós tanácsadó szolgálat, amelyet jelenleg az Európai Polgári Akciószolgálat (ECAS) jogszakértői látnak el az Európai Bizottsággal kötött szerződés alapján. A szolgálat munkatársai jogászok, akik az EU összes hivatalos nyelvén, a tagállamok mindegyikével kapcsolatos uniós és nemzeti jogi kérdésekkel foglalkoznak.

 

- a europa.eu/youreurope/advice internetes oldalról elérhető űrlapon keresztül
- a Europe Direct ingyenesen hívható információs vonalán: 00 800 67891011


logo-tempus.png  logo-europass.jpg


TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - NEMZETI EUROPASS KÖZPONT

Oktatás és szakképzés


Az Europass (ún. Europass portfólió) a végzettségek és kompetenciák összehasonlíthatóságáttámogató egységes rendszer, amely segíti az Európai Unión belüli munkavállalási mobilitást. Az Europass portfólió hét dokumentumból áll, amelyből négyet azok tulajdonosa tölt ki (önéletrajz, motivációs levél, európai készségútlevél, nyelvi útlevél), további hármat (oklevélmelléklet, bizonyítvány-kiegészítő, mobilitási igazolvány) pedig különböző intézmények bocsátanak az egyén rendelkezésére.
A Nemzeti Europass Központot 2012. május 15-től a Tempus Közalapítvány működteti.

 

Tempus Közalapítvány - Nemzeti Europass Központ
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Tel.: +36-1-236-5050 (elérhető: hétköznap 9-13 óra között)
E-mail: europass@tpf.hu
www.europass.hu
www.tpf.hu
www.gyakornokkereso.hu
facebook.com/EuropassMagyarország


logo-euroguidance.jpg  

EUROGUIDANCE MAGYARORSZÁG - EUROGUIDANCE HUNGARY

Pályainformáció, oktatás 


A Euroguidance Magyarország az Európai Bizottság Erasmus+ programja keretén belül működő Euroguidance hálózat (www.euroguidance.eu) hazai központja. A jelenleg 35 országban működő Euroguidance hálózat fő célkitűzése az európai dimenzió terjesztése a pályatanácsadásban, valamint információnyújtás tanulási mobilitással kapcsolatban. A Euroguidance Magyarország Központ az Európai Bizottság támogatásával 2000-ben kezdte meg működését Szegeden, jelenleg a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZ FH) szervezeti egységeként látja el feladatát. A 2014–2020 közötti időszakban az európai uniós hátteret az ERASMUS + program biztosítja. A központ feladatai közé tartozik a nemzeti és nemzetközi szintű tanácsadási jó gyakorlatok összegyűjtése és népszerűsítése, pályaorientációval foglalkozó szakemberek támogatása, tájékoztatás a magyarországi tanácsadási szolgáltatásokról, valamint információszolgáltatás az uniós tagországokban elérhető tanulási, ösztöndíj- és szakmai gyakorlati lehetőségekről. A hatékony és naprakész információszolgáltatás érdekében a Euroguidance Magyarország központ szorosan együttműködik más uniós országokban lévő Euroguidance központokkal, valamint az Európai Bizottság mobilitást támogató hálózataival.

 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal – Euroguidance Magyarország
1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Honlap: www.euroguidance.hu
E-mail: eg@nive.hu
Facebook: facebook.com/euroguidance.hungary


logo-eurodesk.jpg

EURODESK MAGYARORSZÁG

Ifjúsági információszolgálat


Az Eurodesk az Európai Bizottság támogatásával működő európai ifjúsági információszolgáltató hálózat, amelynek Európa 34 országában több mint 1200 regionális és helyi partnere van. Az Eurodesk helyi partnerei az európai ifjúsági mobilitási, oktatási, képzési kérdésekről adnak válaszokat telefonon, e-mailben és személyesen a fiatalokat érintő témákban. Az információszolgáltatás mellett uniós tárgyú figyelemfelkeltő kampányokat tartanak. A magyarországi Eurodesk hálózat országos koordinációja 2016. szeptember 1-től a Tempus Közalapítvány részeként működik.

Az Eurodesk hálózat gondozza az Európai Bizottság által fenntartott Európai Ifjúsági Portál magyar nyelvű aloldalait.

Tempus Közalapítvány – Eurodesk Magyarország
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Tel.: +36 (1) 237–1300
Honlap: www.eurodesk.hu
E-mail: eurodesk@tpf.hu
facebook.com/eurodeskFLP


logo-een.jpg

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Vállalkozásfejlesztés

 

Az Enterprise Europe Network az Európai Bizottság által létrehozott vállalkozásfejlesztési hálózat, amely az európai kis- és középvállalkozások külpiacra jutását, meglévő külkapcsolatainak fejlesztését, technológiai és kutatás-fejlesztési együttműködését segíti elő.  A hálózat célcsoportját a mikro-, kis- és közepes vállalkozások tartoznak, de kutatási központok vagy egyetemek is igénybe vehetik a szolgáltatásokat. A hazai hálózatot a Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) égisze alatt a Magyar Kereskedelmi-fejlesztési Kft vezeti és koordinálja, emellett partnerként 2 régióban (Közép-Magyarország és Észak-Magyarország) közvetlenül nyújtja a hálózat szolgáltatásait. A konzorcium további tagjai:

• Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
• Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
• Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
• Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
• Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
• PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány
• Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

 

MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. - Enterprise Europe Network
1095 Budapest, Ipar utca 5. (Down Town Irodaház)
Telefonszám: +36 1 810-1600
Email: info@tradehouse.hu
kereskedohaz.hu/hu/enterprise-europe-network
enterpriseeurope.hu


logo-euraxess.jpg

EURAXESS

Kutatói mobilitás

A hálózat ingyenes és személyre szabott tanácsadást nyújt azoknak a kutatóknak és családjuknak, akik másik uniós országban kívánnak dolgozni – a lakhatástól a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos kérdésekig.

 

Az EURAXESS Jobs internetes adatbázisa több ezer szabad állást tartalmaz Európa-szerte, valamint felvilágosítást nyújt kutatói ösztöndíjakról és más támogatási lehetőségekről is. Az EURAXESS Rights jogi tanácsadást biztosít, az EURAXESS Links pedig hálózatba szervezi az Európán kívül élő európai kutatókat.

 

EURAXESS-hálózat magyar koordinátora: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Külkapcsolati Igazgatóság
1116 Budapest, Fehérvári út 130.
Tel.: +36 1 463 0565
Honlap: www.euraxess.hu ; euraxess.ec.europa.eu

 


Your Europe
      Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el
itt!
 
 
Frissítés: 2020. december 12.