​Szakképesítés Németországban az idősápolás területén

Németországban egyre több segítségre és ápolásra szoruló idős ember él. A képzett gondozókból viszont nagy a hiány.

 

altenpflege2.jpg 

Ezért a Szövetségi Munkaügyi Hivatal (Bundesagentur für Arbeit - állami munkaigazgatás) Központi Nemzetközi és Szakmai Közvetítő Szerve (ZAV) és a regionális munkaügyi hivatalok az EURES-hálózattal szoros együttműködésben közösen hajtanak végre egy nemzetközi szakképzési projektet: Európa-szerte keresnek olyan érdekelt résztvevőket, akik Németországban szakápoló képzésbe szeretnének kezdeni és az idősápolás területén szeretnének dolgozni. 


A projektötlet

 • A motivált és alkalmas külföldi munkaerőket idősápoló asszisztensként foglalkoztatják, akik a megfelelő intenzív előkészítés után vizsgázott szakápoló képesítést szereznek.
 • A projekt olyan személyekhez szól, akik különböző okokból még soha nem vettek részt képzésben, nem végeztek sikeres egyetemi/főiskolai tanulmányokat vagy tanult szakmájukat már hosszú ideje (legalább 4 évig) nem gyakorolták. Az Agentur für Arbeit (Munkaügyi Hivatal) átfogóan támogatja ezeket a személyeket, ha egy képzést szeretnének pótolni.
 • Az Európai Unió által a TMS (Targeted Mobility Schemes) keretén belül nyújtott támogatás mellett az Agentur für Arbeit (Munkaügyi Hivatal) a továbbképzési költségek vállalásával, a képzést kísérő segélyekkel, valamint az asszisztensi fizetéshez adott munkáltatói hozzájárulással támogatja a képzést.
 • A résztvevők a hazájukban nyelvtanfolyamot, majd azt követően Németországban egy képzésre felkészítő kvalifikációs modult végeznek. Ennek sikeres elvégzése után megkezdik az egyéves ápolóasszisztens képzést, majd azt követően a vizsgázott szakápoló képesítéshez vezető hároméves képzést. A Németországban végzett kvalifikációs modul kezdő időpontjától a résztvevők a projekt teljes időtartamára legalább a teljes asszisztensi fizetésüket megkapják a munkáltatótól.
 • A sikeres záróvizsgát követően a résztvevők az idősápolás területén szakápolóként fognak dolgozni.

További információk


A szakmai újraorientáció kínálatát, amelyet az Agentur für Arbeit (Munkaügyi Hivatal) átfogóan támogat, a jelen projekten keresztül az európai külföldről származó érdekelt pályázóknak is fel kívánják kínálni:

 • A hazájukban végzett német nyelvtanfolyamot követően (legalább A2) a munkáltatók a pályázókat először idősápoló asszisztensként foglalkoztatják. A Németországban üzemi tevékenység formájában teljesítendő intenzív előkészítő szakaszt és egyidejű intenzív német nyelvtanfolyamot követően a résztvevők először az egyéves ápolási szakasszisztens képzést végzik el. Erre épülve végezhető a hároméves szakápolói képzés.
 • Elegendő német nyelvtudás és a szükséges iskolai végzettség megléte esetén egyéni esetekben lehetőség van a munkáltatóval és a szakképző iskolával történt egyeztetés után az egyéves ápolási szakasszisztens képzés átugrására.
 • A munkáltató az előkészítő szakasz és a képzés teljes időtartama alatt teljes asszisztensi fizetést ad Önnek. Mivel a résztvevők az iskola látogatása miatt gyakran nincsenek az üzemben, a német munkaügyi igazgatás az előkészítő szakasz és a képzés időtartama alatt a bér egy részét fizeti a munkáltatónak.
 • Ezen túlmenően a résztvevők az EU TMS elnevezést viselő támogatási programja keretén belül is támogatást kapnak (saját hazában igénybe vehető nyelvtanfolyam, utazási költségek az állásinterjú helyszínére, költözési költségek, integrációs program).
 • A sikeres képzés után a munkáltatók szakképzett szakmunkaerőként foglalkoztatják tovább a résztvevőket.

 

Ki nyújthat be pályázatot a projektre?


Pályázatot nyújthat be az, aki ...

 • 23 és 45 közötti életkorú,
 • egy EU-tagállam állampolgára,
 • jó középiskolai végzettséggel vagy érettségivel rendelkezik,
 • bejegyzés nélküli erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik,
 • motivált a szakápolói szakma elsajátítására és Németországban szeretne dolgozni,
 • négy éven keresztül először az ápolási szakasszisztens, majd a szakápoló igényes szakképzést kívánja elvégezni,
 • már szerzett első tapasztalatokat az idősebb emberek ápolása terén és/vagy igazolni tudja a szakma iránt érzett erős motivációját,
 • hajlandó a német nyelv intenzív elsajátítására: a hazai nyelvtanfolyam elvégzése után szükséges az A2-es német nyelvtanfolyamon való részvétel igazolásának bemutatása,
 • már beszél németül vagy egy másik idegen nyelven (kívánatos, de nem feltétlenül szükséges) és
 • eleget tesz a képzés munkaügyi hivatal által történő támogatásához szükséges formai követelményeknek (lásd a projektötletet a 2. bekezdésben).


A résztvevők előnyei

 • Finanszírozzák az otthoni és a németországi német nyelvtanfolyamot.
 • A résztvevők már a projekt elején megismerik jövőbeni munkáltatójukat.
 • 2021.09.01-től társadalombiztosítási kötelezettséggel járó munkaszerződést kapnak idősápoló asszisztensként.
 • A projekt lehetőséget kínál arra, hogy elvégezzék a képzést és közben a teljes asszisztensi fizetést (legalább 1900 € bruttó) megkapják.
 • A résztvevők a szakképzettség megszerzéséig vezető hosszú úton intenzív kíséretet és támogatást kapnak.
 • A munkáltatók (a kezdeti időszakra) költségkedvező szállást kínálnak és segítenek további kérdések esetén.
 • A sikeres ápolási szakasszisztens záróvizsgát követően a résztvevők bruttó 2.500 és 2.800 € közötti havi fizetést kapnak.

 

Az ápoló intézményekkel szemben támasztott követelmények


Az intézmények ...

 • nyitott befogadási kultúrával rendelkeznek és támogatják a résztvevőket a szakmai és társadalmi integráció terén,
 • költségkedvező szállás- és lakáslehetőséget kínálnak,
 • megértik a résztvevők kezdeti nyelvi nehézségeit,
 • az előkészítési szakaszban (2021 szeptembertől 2022 augusztusig) a nyelvtanfolyam idejére mentesítik a résztvevőket,
 • a sikeresen elvégzett képzést követően hajlandóak a projekt résztvevőinek további foglalkoztatására szakmunkaerőként,
 • a speed-datingeket követően egy kapcsolattartót neveznek meg, aki rendelkezésre áll a pályázók további kérdéseinek megválaszolására és
 • támogatja a pályázókat a szakképző iskolába történő bejelentkezés terén.


A projekt szakaszai


A projekt hat szakaszból áll az alábbiak szerint:

altenpflege3.jpg

A képzés előtti szakaszok

1.)   Pályázók toborzása:

 • 2020. október - 2021. január
 • Tájékoztató rendezvények és a pályázók előzetes kiválasztása (hazai EURES tanácsadók)
 • A résztvevők iskolai bizonyítványainak ellenőrzése az esetleges németországi elismerés tekintetében

2.)   Speed-Dating Németországban:

 • 2021 februárjában a németországi állásinterjúk ún. Speed-Dating formájában történnek. Ez azt jelenti, hogy egy egyenként kb. 30 perces beszélgetés keretén belül minden pályázónak alkalma van bemutatkozni egymás után 3-5 különböző munkáltatónál.
 • A munkáltatóknak és a pályázóknak így lehetőségük van arra, hogy személyesen megismerjék egymást. Szükség esetén tolmácsok segítsége is igénybe vehető. A pályázóknak lehetősége van arra is, hogy az intézményt ill. a munkahelyet és adott esetben a szállást is megtekintsék. Néhány munkáltató hospitálásra is meg szeretné hívni a pályázókat az intézménybe.
 • Az utazási költségek megtérítése az állásinterjúkra az EU támogatási programokon keresztül történik.

Azokat a pályázókat veszik fel a projektbe, akik foglalkoztatásra szóló ígéretet kaptak. Azok a pályázók nem vehetnek részt a projektben, akik nem kaptak foglalkoztatásra szóló ígéretet.

ALTERNATÍV OPCIÓ:

A COVID-19 körüli helyzet további alakulása aktuálisan nem mérhető fel, így amennyiben a résztvevők beutazása nem lehetséges, úgy a Speed-Dating Skype-on keresztül online formában történik.

 • A munkáltatóknak és a pályázóknak így lehetőségük van arra, hogy először online megismerkedjenek. A tolmácsok szükség esetén ennél a változatnál is segítséget nyújtanak és a pályázóknak online is lehetőségük van több munkáltatónak bemutatkozni.
 • A pályázók ekkor, amennyiben a helyzet engedi, az év későbbi részében, de még a Németországba költözés előtt lehetőséget kapnak az intézmény ill. a munkahely és adott esetben a szállás megtekintésére. Ez második, személyes állásinterjúk keretén belül azt követő hospitálással tervezett (tervezett időpontja 2021 áprilisa/májusa, az egyes országokban kialakuló fejlemények függvényében).
 • Az előzetesen végzett Skype-interjúk célja, hogy a foglalkoztatási ígéretet kapott pályázók a lehető leghamarabb elkezdjék hazájukban a német nyelvtanfolyamot (lásd 3.).
 • Az online-változat esetében előny lenne a hospitációk időpontjában a már előrehaladott német nyelvi szint, ami leegyszerűsítené a munkáltatók és a pályázók közötti kommunikációt.

3.)   Hazai nyelvtanfolyam és költözés:

 • A projekt résztvevői a hazájukban látogatnak nyelvtanfolyamot (legalább 24 hétig; kb. 2021 februártól 2021 augusztusig).
  Ha nem áll rendelkezésre megfelelő kínálat jelenléti nyelvtanfolyamra, az adott esetben online is elvégezhető.
 • Cél: A2-es nyelvi szint német nyelvből. Az ezt a nyelvi szintet nem elérő résztvevők a továbbiakban nem vehetnek részt a projektben. A tanfolyam sikeres látogatása után részvételi igazolást kell benyújtani.
 • A nyelvtanfolyam költségeit max. 2.000 € erejéig az EU támogatási program, a TMS téríti meg. 
 • A költözés Németországba a nyelvtanfolyam elvégzése után történik (2021. szeptember). A kb. 1.000 € összegű költözési költségátalányt az EU támogatási programja, a TMS közvetlenül a résztvevőknek fizeti ki.

4.)   Foglalkoztatás asszisztensként és intenzív német nyelvtanfolyam

 • 2021 szeptemberétől az intézmény idősapolási asszisztensként alkalmazza a projekt résztvevőit, akik az idősápolásban járó megfelelő bért kapják (bértarifa szerinti fizetés vagy ápolási minimálbér, azaz legalább bruttó 1.900 €).
 • Egyidejűleg intenzív képzési felkészítés kezdődik: Munka az intézményben és nyelvtanfolyam (50:50). A nyelvtanfolyamot, a keletkező utazási költségeket a nyelvtanfolyam és a munkahely között és egy bérpótlékot a munkaügyi igazgatás fizeti.
 • A résztvevőknek így lehetőségük van közelebbről megismerni a szakmájukat és egy ápoló feladatát az idősápolás terén, valamint intenzíven tanulni a német nyelvet.
 • Cél a B2-es nyelvi szint elérése a képzés megkezdéséig. Erre azért van szükség, hogy a képzés sikeresen elvégezhető legyen.
 • Ebben az időben kerül sor a munkáltatók segítségével a szakképző iskolába történő bejelentkezésre.

Képzés

1.)   Az ápolási szakasszisztens képzés 2022 szeptemberében kezdődik és 2023 júliusig tart.

 • A résztvevők szakképző iskolába járnak és továbbra is idősápolási asszisztensként dolgoznak. 
 • 2023 júliusában a záróvizsgák sikeres elvégzését követően "ápolási szakasszisztens" szakképzettséget szereznek.
 • Elegendő német nyelvtudás és a szükséges iskolai végzettség megléte esetén egyéni esetekben lehetőség van a munkáltatóval és a szakképző iskolával történt egyeztetés után az egyéves ápolási szakasszisztens képzés átugrására.

2.)   A szakápolói képzés 2023 szeptemberében kezdődik és 2026 júliusig tart.

 • A résztvevők 2023 szeptemberétől szakképző iskolába járnak.
 • 2023.08.01-től (amennyiben megkapták az "ápolási szakasszisztens" szakképzettséget) ápolási szakasszisztensként dolgozhatnak. 

Az ápolási szakasszisztens és szakápoló képzések egy gyakorlati és egy elméleti részből állnak. Ez azt jelenti, hogy a résztvevők egyrészt iskolába járnak, ahol vizsgákon vesznek részt és otthon tanulniuk kell. Másrészt ápolási intézményekben dolgoznak, ahol a gyakorlatban alkalmazhatják a tanultakat.

A képzés közben a résztvevők "képzést kísérő segítséget" (coaching, korrepetálás, vizsgafelkészítés) kapnak. A költségeket a munkaügyi igazgatás fizeti. A sikeres képzés után a résztvevőket a képző intézmény vizsgázott szakmunkaerőként alkalmazza tovább (bruttó 2500 és 2800 € közötti kezdő fizetés).

A szakmaképpel kapcsolatos további információk

 1. A szakápoló szakma rövid bemutató adatlapja.

 2. További információk a link alatt.

 3. A szakmához kapcsolódó film: https://www.berufe.tv/apprenticed-professions/health/healthcare-and-therapy/professional-care-provider-m-f/

 

E projekt tájékoztató anyag letöltése PDF-ben

1. Pflege_2021_22_HU.pdf

2. EU-Qualifizierungsprojekt Pflege_2021_22.docx.pdf

 

Érdeklődne a projekt iránt? Szeretne jelentkezni?
Írjon nekünk az eures@lab.hu címre és tájékoztatjuk a további lépésekről.

Frissítve: 2020. november 19.