12. GÉPJÁRMŰ, JOGOSÍTVÁNY

 

Ha itthon vesz autót:
Adózás és pénzügyek/illetékek gépjármű vásárlása esetén Magyarországon


Milyen lépéseket tehet meg akár külföldről is, mielőtt hazatérne?

Előzetesen külföldről is tájékozódhat a visszterhes vagyonátruházási illeték szabályairól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján elérhető 36. számú információs füzetben.

Milyen főbb ügyintézési lépésekre számíthat?

A megszerzett gépjármű után visszterhes vagyonszerzési illetéket kell fizetni, az illeték mértékéről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján elérhető 36. számú információs füzetből tájékozódhat.​

Szükséges-e bármilyen nyomtatvány, igazolás, amit még külföldről kell beszereznie és majd hazahoznia?

Nem

Melyik illetékes hivatalhoz, hatósághoz kell majd fordulnia felvilágosításért?

A vagyonszerzési illetékkel összefüggő kérdéseivel a NAV-hoz fordulhat.

Milyen állami vagy egyéb kedvezmények, támogatások állnak rendelkezésére?

Illetékmentes a gépjárműadóról szóló törvény szerinti környezetkímélő gépkocsi tulajdonjogának, valamint ilyen gépjárműre vonatkozó vagyoni értékű jognak a megszerzése.


Ügyfélszolgálat kontaktpont elérhetősége


Ha külföldről hoz be autót:
Regisztrációs adó, ÁFA, forgalomba helyezés külföldről behozott gépjármű esetén

 

Ha hazatelepüléskor gépjárművet hoz magával, akkor az alábbiak szerint regisztrációs adót kell fizetnie:

A Közösségi tagállamokból hazatérő személyek vagyontárgyainak behozatalához természetesen vámeljárás nem kapcsolódik.

Az Európai Unión kívüli harmadik országból behozott személyes vagyontárgyak vámmentesek.
Ezek közé tartoznak a motorkerékpárok, magángépjárművek és azok pótkocsijai, kempinglakóautók is.

Függetlenül attól, hogy EU tagállamból, vagy EU-n kívüli harmadik országból érkezik, a behozott személygépjárművet, lakóautót, motorkerékpárt Magyarország területén történő használatához forgalomba kell helyeznieA járművet akkor lehet forgalomba helyezni, ha – egyéb feltételek teljesítése mellett – a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (Rega tv.) hatálya alá tartozó járművek esetén az adó megfizetése megtörtént, amelyet a kormányablak/okmányiroda külön ellenőriz.

A regisztrációs adóigazgatási eljárás kérelemre (Regisztrációs Adó Adatlap benyújtásával) induló eljárás, és az adót a vámhatóság határozattal állapítja meg.

Az új gépjármű Közösségen belüli beszerzése áfa köteles, függetlenül attól, hogy a beszerző áfa alany vagy sem. A használt gépjármű Közösségen belüli beszerzése csak áfa alany beszerző esetében keletkeztethet áfa fizetési kötelezettséget. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. (Áfa tv.) és a 2003. CX. (Rega tv.) értelmében új gépjárműnek minősül az a személygépkocsi, illetve motorkerékpár, amely az adó alanya által történt megszerzésének időpontjában legfeljebb 6000 kilométert futott, vagy amelynek első külföldi forgalomba helyezésétől számítva legfeljebb 6 hónap telt el. A fent hivatkozott meghatározásban megkövetelt, a gépjármű korára, valamint a futott kilométerre vonatkozó feltételek egymással vagylagos viszonyban állnak, vagyis ahhoz, hogy egy gépjármű újnak minősüljön, elegendő az egyik feltétel teljesülése. Abban az esetben minősül használtnak a gépjármű, ha a két feltétel egyike sem teljesül. 

Abban az esetben, ha nem adóalany (pl. magánszemély) hoz be Magyarországra a Közösség másik tagállamából a lakóhelye megváltoztatása keretében a fentiek szerinti új gépjárművet, az belföldön nem keletkeztet áfa fizetési kötelezettséget, kivéve, ha ezen gépjárművet az azt belföldre behozó személy a Közösségen belüli értékesítésre tekintettel áfa mentesen szerezte be a Közösség másik tagállamában. 

Amennyiben az új gépjármű Közösségen belüli beszerzése adóköteles, a vámhatóság állapítja meg az általános forgalmi adót, ha az új gépjárművet behozó személy nem áfa alany.

Milyen főbb ügyintézési lépésekre számíthat?

  • Gépjármű műszaki vizsgálata

  • Regisztrációs adó megfizetése

  • Forgalomba helyezés

Szükséges-e bármilyen nyomtatvány, igazolás, amit még külföldről kell beszereznie és majd hazahoznia?

Nem

Melyik illetékes hivatalhoz, hatósághoz kell majd fordulnia felvilágosításért?

Rega törvényben-ben meghatározott adóztatási feladatok végrehajtására elsőfokú adóhatósági jogkörben a NAV megyei (fővárosi) igazgatóságai. A NAV szerveinek székhelye és illetékessége szerinti leírását a 485/2015 (XII.29.) Korm rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

További tájékoztatók és kiadványok a témában

A regisztrációs adóigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 67. számú információs füzet letölthető a NAV honlapjáról.

Ügyfélszolgálat kontaktpont elérhetősége

Vissza a tartalomjegyzékhez