6. VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA ITTHON

 

Magyarországi székhely létesítése

​​

Ha a hazatelepülésekor vállalkozást szeretne indítani, vagy külföldön meglévő vállalkozást Magyarországra telepíteni, akkor választhat, hogy egyéni vállalkozó lesz, vagy társas vállalkozást hoz létre.

Milyen lépéseket tehet meg akár külföldről is, mielőtt hazatérne?

Tanácsot kérhet előzetesen:

 • adószakértőtől
 • könyvelőtől
 • ügyvédtől
 • hivatalok ügyfélszolgálatánál
 • kamaráktól

Milyen főbb ügyintézési lépésekre számíthat?

Fel kell keresnie:

Szükséges-e bármilyen nyomtatvány, igazolás, amit még külföldről kell beszereznie és majd hazahoznia?
Határon átnyúló egyesülés esetén az uniós tagállamban bejegyzett társaság nyilvántartását végző hatóságtól tanúsítványt kell beszerezni, hogy az egyesülés feltételeinek a társaság megfelel. Egyéni vállalkozásoknál nem szükséges.

Melyik illetékes hivatalhoz, hatósághoz kell majd fordulnia felvilágosításért?
A kormányablakban tájékoztatást adnak ezen ügykör vonatkozásában, illetve az előterjesztett kérelmet továbbítja ügyintézés céljából az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. Személyes ügyintézéshez szükséges az illetékes járási, kerületi hivatal foglalkoztatási osztályának megkeresése.

További tájékoztatók és kiadványok a témában

Milyen állami vagy egyéb kedvezmények, támogatások állnak rendelkezésére?

Foglalkoztatási programok, melyek keretében elérhető a vállalkozóvá válási támogatás

 • GINOP-5.1.1-15/2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci program (Konvergencia régió, Közép-magyarországi régiót kivéve),
 • VEKOP-8.1.1-15/2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci program (Közép-magyarországi régió),

A programokról részletes tájékoztatás a járási (kerületi) hivatalok foglalkoztatási osztályain tudnak nyújtani.

Ügyfélszolgálat kontaktpont elérhetősége


Az üzletvezetés helyének áthelyezése, határon átnyúló egyesülés


Ha külföldön alapított cégét szeretné a hazatelepülésekor áttelepíteni Magyarországra, akkor:

 • az üzletvezetési helyének Magyarországra való helyezésével adózási szempontból a társaság magyar illetőségűnek fog minősülni;
 • dönthet úgy, hogy határon átnyúló egyesülés keretében a valamely uniós tagállamban alapított cége beolvad egy magyar társaságba

Milyen lépéseket tehet meg akár külföldről is, mielőtt hazatérne?

Határon átnyúló egyesülés esetében

 • az egyesülési szerződés közös tervezetének előkészítése,
 • írásbeli beszámoló elkészítése a tagoknak,
 • tanúsítvány kérése a külföldi hatóságtól

Milyen főbb ügyintézési lépésekre számíthat?

 • Az üzletvezetési hely áthelyezését a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé kell bejelenteni.
 • Határon átnyúló egyesülésnél az egyesülési szerződés elfogadása, cégbírósági bejegyzése.

Szükséges-e bármilyen nyomtatvány, igazolás, amit még külföldről kell beszereznie és majd hazahoznia?

Határon átnyúló egyesülés esetén az uniós tagállamban bejegyzett társaság nyilvántartását végző hatóságtól tanúsítványt kell beszerezni, hogy az egyesülés feltételeinek a társaság megfelel.

Melyik illetékes hivatalhoz, hatósághoz kell majd fordulnia felvilágosításért?

Az illetékes hatóság a cégbíróság, ahol a jogi képviselő fog eljárni.

 • Az üzletvezetési hely Magyarországra való áthelyezését a NAV felé be kell jelenteni a T201 jelű adatlapon.

Adózási kérdésekben általános tájékoztatást kaphat a NAV Infóvonalán 1819-es telefonszámon.
(Külföldről a +36 (1) 250-9500 számon hívható).

További tájékoztatók és kiadványok a témában

A NAV honlapján megtalálható Információs füzetekben az adózással kapcsolatos főbb tudnivalókról olvashat.

 

Egyéni vállalkozás indítása


Ha a hazatelepülését követően egyéni vállalkozást kíván indítani, a következő adózási módszerek közül választhat:

 1. vállalkozói személyi jövedelemadó
 2. átalányadózás
 3. kisadózó vállalkozások tételes adója
 4. ha egyéni vállalkozói tevékenységét egyéni cégként folytatja, akkor kisvállalati adó


Milyen lépéseket tehet meg akár külföldről is, mielőtt hazatérne?

Előzetesen külföldről is tájékozódhat:


Milyen főbb ügyintézési lépésekre számíthat?

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését bejelentheti:

Ezzel a bejelentéssel kéri az adószám megállapítását, dönt a választott adózási módról, és eleget tesz a NAV-hoz teljesítendő bejelentkezési kötelezettségének is. A bejelentkezéssel egyidejűleg az általános forgalmi adókötelezettségéről is nyilatkoznia kell.   

A Webes Ügysegéd a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAU) szolgáltatáson keresztül vehető igénybe, tehát vagy Ügyfélkapu-regisztrációval, vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval szükséges rendelkeznie az ügyfélnek.


Szükséges-e bármilyen nyomtatvány, igazolás, amit még külföldről kell beszereznie és majd hazahoznia?

Nem


Melyik illetékes hivatalhoz, hatósághoz kell majd fordulnia felvilágosításért?

 • vállalkozói tevékenység megkezdésével kapcsolatos információkat (bejelentkezés, engedélyek, stb.) a kormányhivataloknál kérhet.
 • Az adó- és járulékfizetési szabályokkal kapcsolatos kérdéseivel a NAV-hoz fordulhat.

További tájékoztatók és kiadványok a témában:

·         az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdéséről a www.nyilvantarto.hu honlapon elérhető részletes tájékoztató

·         az adó- és járulékfizetési szabályokra vonatkozóan pedig az állami adó- és vámhatóság honlapján megtalálható  Információs füzetek

·         www.kormanyhivatalok.hu

NAV az egyéni vállalkozói bejelentkezés alkalmából ügyfélkapun keresztül tájékoztatást nyújt az adózók részére a választott adózási móddal összefüggő lényeges tudnivalókról. A NAV a kezdő egyéni vállalkozók részére – önkéntes, ingyenes regisztrációt követően – az adószám megállapítását követő 30 napon belül szóban és írásban ingyenes tájékoztatást nyújt az adókötelezettségekről, az azok teljesítését segítő információk elérhetőségéről és személyes kapcsolatfelvételt (mentorálást) kezdeményez. A mentorálási időszak a kapcsolatfelvételtől számított hat hónap.

A MENTOR program: A kezdő vállalkozások támogatása, a mentorálás

Milyen állami vagy egyéb kedvezmények, támogatások állnak rendelkezésére?
A vállalkozói személyi jövedelemadó szabályait alkalmazó egyéni vállalkozók jövedelmük megállapítása során többféle adóalap-csökkentő kedvezményt (pl. fejlesztési tartalék, kisvállalkozói kedvezmény, kutatás-fejlesztési kedvezmény), illetőleg adókedvezményt (kisvállalkozások adókedvezménye) érvényesíthetnek.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jogosultak lehetnek a családi (járulék) kedvezmény igénybe vételére is.


Társas vállalkozás létrehozása


Ha a hazatelepüléskor saját vállalkozást szeretne indítani Magyarországon, akkor lehetősége van gazdasági társaságot alapítani, mely során a következő társasági formák közül választhat:

 • betéti társaság,
 • közkereseti társaság,
 • korlátolt felelősségű társaság és
 • részvénytársaság.

Milyen lépéseket tehet meg akár külföldről is, mielőtt hazatérne?

Előzetesen tájékozódhat a cégjogi szabályokról (például minimális tőkére vonatkozó feltételek), felveheti a kapcsolatot a témában jártas szakemberrel (ügyvéddel).

Milyen főbb ügyintézési lépésekre számíthat?

 • A cégbejegyzési eljárásban a jogi képviselet kötelező, ezért a társasági szerződés elkészítése és a cégeljárás lebonyolítása érdekében ügyvéd felkeresése lesz indokolt.
 • A cégbejegyzési kérelem beadásával a cég egyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz való bejelentési kötelezettségét is teljesíti („egyablakos rendszer").

Melyik illetékes hivatalhoz, hatósághoz kell majd fordulnia felvilágosításért?

 • A cég alapításakor az eljáró hatóság a cégbíróság, ahol a jogi képviselő fog eljárni.
 • Adózási kérdésekben általános tájékoztatást kaphat a NAV Infóvonalán keresztül, a 1819-es telefonszámon.
  Külföldről a +36 1 250-9500 telefonszámon hívható).

További tájékoztatók és kiadványok a témában

A NAV honlapján megtalálható Információs füzetekben az eljárási szabályokról és az adózással kapcsolatos főbb tudnivalókról olvashat.

Milyen állami vagy egyéb kedvezmények, támogatások állnak rendelkezésére?

Az adózással kapcsolatban elérhető kedvezményekről, kedvező adózási módokról (KIVA, KATA) a NAV honlapján megtalálható Információs füzetekben található tájékoztatás.

 

Ügyfélszolgálat, kontaktpont elérhetősége

Kormányzati ügyfélvonal: 1818, külföldről: +36 1 550-1858
Segítség a Webes ügysegéd használatához: 1818@1818.hu
Kormányablakok elérhetősége: •  www.kormanyhivatalok.hu
A NAV Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:  https://nav.gov.hu/igazgatosagok/ugyfelszolgalat-kereso

 Vissza a tartalomjegyzékhez